Bioraznolikost

Prilagodba temeljena na uslugama ekosustava

Prilagodba na temelju ekosustava (EbA) je rješenje temeljeno na prirodi, koje koristi biološku raznolikost i usluge ekosustava kako bi se smanjila ranjivost i povećala otpornost na klimatske promjene. Zdravi ekosustavi pružaju višestruke koristi lokalnim zajednicama i mogu formirati fizičke barijere koje pružaju otpor ekstremnim vremenskim događajima. Ekosustavi također mogu produljiti održivost i vijek izgrađene infrastrukture. Ovaj pristup može pridonijeti i ciljevima ublažavanja klimatskih promjena:

 • očuvanje ili obnova šuma i obalne vegetacije te ponovnog vlaženja isušenih tresetnih površina kako bi se smanjile emisije CO2
 • smanjeno krčenje šuma i manja degradacija zemljišta, što pomaže u ograničavanju daljnjih emisija stakleničkih plinova.

Primjere prilagodbe na temelju ekosustava možete pronaći na EbA Solutions.

15_shutterstock_296968580_cr

Autor fotografije: Ruud Morijn/Shutterstock.com

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
 • prekid cvatnje biljnih kriofilnih i stenotermnih vrsta uz skraćenje vegetacije i smanjenje vigora
 • oštećivanje i izumiranje uslijed klimatskih ekstrema (dugotrajne suše, prevelike količine oborina u kratko vrijeme, olujni vjetrovi, prejako sunčano zračenje i dr.)
 • širenje areala termofilnih vrsta (i pozitivno i negativno) zbog povećanja prosječne temperature zraka
 • smanjenje turgora i vigora, sušenje i izumiranje higrofilnih vrsta zbog smanjenja količina i promjene rasporeda oborina
 • širenje areala kserofilnih vrsta (i pozitivno i negativno) zbog smanjenja količina i promjene rasporeda oborina
 • smanjenje populacija šumskih vrsta uslijed učestalih požara uzrokovanih povećanjem prosječne temperature zraka i neravnomjerno raspoređenom količinom oborina
 • smanjenje i nestanak slatkovodnih vrsta jadranskog sliva uslijed zaslanjenja obalnih staništa uzrokovanih podizanjem razine mora
 • širenje morskih vrsta prema sjeveru i pojava termofilnih (tropskih) stranih invazivnih morskih vrsta zbog povećanja temperature mora
 • jačanje svijesti o važnosti usluga prirodnih ekosustava i utjecaja na sve aspekte života i gospodarstva
 • definiranje najranjivijih staništa i vrsta na posljedice klimatskih promjena
 • očuvanje populacija vrsta osjetljivih na klimatske promjene
 • definiranje nultog stanja i uspostava monitoringa za najranjivija staništa i bioraznolikost
 • definiranje mjera smanjenja širenja i ograničenja populacija stranih invazivnih vrsta
 • smanjenje antropogenog utjecaja na prirodne ekosustave, prvenstveno mjerama održivog razvoja
 • provedba integriranog upravljanja slatkovodnim ekosustavima
 • jačanje kapaciteta istraživačkih institucija i nadležnih tijela za upravljanje sektorom bioraznolikosti
 • osiguranje ekonomski poticajnog regulatornog okruženja za implementaciju planiranih projekata (porezne olakšice, platforma za povlačenje sredstava iz fondova, investicijska pomoć i dr.)