Korisni dokumenti

Izvještaji

Smjernice za planiranje i provedbu prilagodbe

Svrha ovih Smjernica je ostvarivanje napretka u prilagodbi klimatskim promjenama te zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i degradacije ekosustava kroz razmatranje tih pitanja u strateškim procjenama utjecaja na okoliš (SPUO). Procjene utjecaja na okoliš (PUO) i Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) su zakonski obvezni i sustavni alati te su kao takvi pogodni za sustavno rješavanje problema, zbog čega Komisija s državama članicama i zainteresiranim stranama kod izrade i objavljivanja smjernica i razmjeni dobre prakse vodi računa o utjecaju klimatskih promjena pri provedbi direktiva o procjeni utjecaja na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) te politikama prostornog uređenja.

Navedene smjernice možete pronaći OVDJE.

Praćenje prilagodbe

Rezultati