Poljoprivreda

Prilagodba klimatskim promjenama u poljoprivredi

Osim što je poljoprivreda pred izazovom prehranjivanja rastuće populacije svijeta, dodatan je problem činjenica da se to događa u isto vrijeme kao i izazovi uzrokovani promjenama klime. Sve grane poljoprivrede ovise o klimi, promjene u temperaturi i oborinama mijenjaju njihov ritam rada i uzrokuju razlike od očekivanih prinosa i rezultata. Implementiranjem mjera prilagodbe postižu se višestruke koristi, povećava profitabilnost, jača tehnologija, poboljšava kvaliteta radnih mjesta.

Od svih zemalja se traži da nadgledaju i ocjenjuju aktivnosti prilagodbe na nacionalnoj razini i da nadgledaju kolektivni napredak prema postizanju zadanih ciljeva u prilagodbi. Odbor za prilagodbu (Adaptation Committee-AC) je glavno tijelo u okviru UNFCCC sa zadatkom promoviranja provedbe mjera prilagodbe. Pruža tehničke savjete i smjernice za prilagodbu i pritom procjenjuje adekvatnost i učinkovitost. S obzirom na to da ne postoje univerzalni pokazatelji, kako bi se pratio napredak u prilagodbi, potrebno je odrediti pojedinačne pokazatelje i njihove ciljeve. To zahtijeva dubinsko razumijevanje utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu. Međutim, u praćenju prilagodbe suočava se s raznim izazovima, s vremenom se pokazatelji i ciljevi koji su definirani, mijenjaju, neke aktivnosti se dogode neplanski. Značajnu poteškoću predstavlja i pripisivanje ishoda različitim mjerama i akcijama, tj. nemogućnost povezivanja uzroka i posljedice. Stoga postoje brojne publikacije i izvori koje pružaju pomoć u praćenju napretka.

Više informacija: Praćenje prilagodbe u poljoprivrednom sektoru

12_BorisKrstinić[1]

Autor fotografije: Boris Krstinić

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
 • promjena trajanja/duljine vegetacijskog razdoblja poljoprivrednih kultura i niži prinosi
 • veća potreba za vodom za navodnjavanje zbog učestalih suša
 • duži vegetacijski period omogućit će uzgoj nekih novih kultura i sorti
 • učestalije poplave i stagnacija površinske vode – koje će smanjiti ili posve uništiti prinose
 • jačanje kapaciteta za razumijevanje i primjenu mjera prilagodbe klimatskim promjenama
 • povećanje prihvatnog kapaciteta tla za vodu na poljoprivrednom zemljištu
 • konzervacijska obrada tla
 • uzgoj vrsta, sorti i pasmina otpornijih na klimatske promjene
 • navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • gradnja vodnih akumulacija
 • primjena antierozivnih mjera
 • obnova i/ili izgradnja drenažnih sustava