Prostorno planiranje i uređenje

18_BorisKrstinic

Autor fotografije: Boris Krstinić

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
  • toplinski otoci u naseljima uslijed povećanja srednje temperature u ljetnim mjesecima
  • poplave mora uslijed podizanja razine mora
  • poplave u naseljima uslijed ekstremno velike količine oborina
  • unaprjeđenje informacijske osnove kao podloge za donošenje racionalnih odluka vezanih za planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama
  • razvijanje kapaciteta unutar sustava prostornog uređenja s ciljem integracije mjera prilagodbe u prostorno planiranje; upravljanje obalnim područjem
  • ugradnja mjere prilagodbe u sustav prostornih planova
  • primjena prostorno planskih mjera prilagodbe programima i projektima sanacije najugroženijih područja/lokaliteta
  • podizanje svijesti javnosti i donositelja odluka vezane za planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama