Šumarstvo

13_AntunCerovečki

Autor fotografije: Antun Cerovečki

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
 • veća učestalost šumskih požara uključujući i pojavu požara u kontinentalnom dijelu Hrvatske zbog povećanja temperatura i smanjenja količine oborina
 • smanjenje produktivnosti nekih šumskih ekosustava
 • migracija štetnih organizama
 • pomicanje fenoloških faza šumskih vrsta drveća
 • štete na šumskim ekosustavima zbog učestalosti ekstremnih vremenskih pojava
 • smanjenje pojedinih općekorisnih funkcija šuma
 • uspostava međusektorskog praćenja stanja šumskih ekosustava kao preduvjeta za informirano planiranje i provedbu mjera prilagodbe
 • izrada preporuka za ublažavanje negativnog utjecaja štetnih organizama pod utjecajem klimatskih promjena
 • identificiranje vrsta i provenijencija (podrijetla) šumskog drveća koje su genetski najbolje prilagođene utjecaju klimatskih promjena, a od gospodarske su važnosti
 • jačanje svijesti dionika u šumarskom sektoru o utjecaju klimatskih promjena na šumske ekosustave, ranjivosti, rizicima i mogućim mjerama prilagodbe
 • uspostava zelene infrastrukture u većim urbanim sredinama
 • jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu