Turizam

Photo /  www.stipesurac.com

Autor fotografije: Stjepan Surać

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
 • neprilagođenost turističke ponude projiciranim klimatskim promjenama (visoke temperature, pojačano sunčano zračenje, učestalost ekstremnih vremenskih događaja i dr.)
 • promjena atraktivnosti područja na obalnom dijelu i u unutrašnjosti Republike Hrvatske
 • nastanak šteta i/ili smanjena funkcionalnosti različitih infrastrukturnih sustava (vodovod, odvodnja, plažna infrastruktura, hortikultura i dr.)
 • pogoršanje stanja turizmu važnih ekosustava i bioraznolikosti zbog neizravnih i izravnih učinaka klimatskih promjena
 • prilagodba turističkog sektora na izmijenjene uvjete poslovanja uslijed utjecaja klimatskih promjena
 • usklađivanje turističkih aktivnosti s prognoziranim klimatskim promjenama
 • jačanje kompetencije vezano uz prilagodbu klimatskim promjenama svih osoba direktno vezanih uz turistički sektor
 • uključivanje mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sve segmente održivog hrvatskog turizma
 • revitalizacija turističke ponude na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te iskorištavanje do sada nedovoljno ili nikako iskorištenih potencijala.