Turizam

17_StipeSurać[1]

Autor fotografije: Stjepan Surać

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti
  • neprilagođenost turističke ponude projiciranim klimatskim promjenama (visoke temperature, pojačano sunčano zračenje, učestalost ekstremnih vremenskih događaja i dr.)
  • promjena atraktivnosti područja na obalnom dijelu i u unutrašnjosti Republike Hrvatske
  • nastanak šteta i/ili smanjena funkcionalnosti različitih infrastrukturnih sustava (vodovod, odvodnja, plažna infrastruktura, hortikultura i dr.)
  • pogoršanje stanja turizmu važnih ekosustava i bioraznolikosti zbog neizravnih i izravnih učinaka klimatskih promjena
  • prilagodba turističkog sektora na izmijenjene uvjete poslovanja uslijed utjecaja klimatskih promjena
  • usklađivanje turističkih aktivnosti s prognoziranim klimatskim promjenama
  • jačanje kompetencije vezano uz prilagodbu klimatskim promjenama svih osoba direktno vezanih uz turistički sektor
  • uključivanje mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sve segmente održivog hrvatskog turizma
  • revitalizacija turističke ponude na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te iskorištavanje do sada nedovoljno ili nikako iskorištenih potencijala.