Održat će se 5. okrugli stol u sklopu projekta PRI-MJER

Dana 12. studenog 2021. od 10:00 do 14:30 sati, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, održat će se 5. okrugli stol u sklopu projekta PRI-MJER: Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika. Na okruglom stolu će se raspravljati o prijedlogu mjera za primjernu u prostornom planiranju regionalne razine kako bi se potrebne mjere analizirale od strane potencijalnih korisnika alata Karta podložnosti na klizanje županija.

Program okruglog stola možete pregledati OVDJE.

Cilj projekta je uvesti koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja te se sustavno bavi istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene. Projekt PRI-MJER je koncipiran kao sveobuhvatan po pitanju razvoja alata za prevenciju klizišta za Republiku Hrvatsku, sa smjernicama za primjenu nakon projekta.

Svim edukativnim materijalima koji su izrađeni u sklopu projekta možete pristupiti OVDJE.

Podijeli: