Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama

Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama

Cilj projekta je pokazati mogućnost oporabe otpadnih voda komunalnog porijekla za potrebe navodnjavanja primjenom MEOT-a, povećati poljoprivrednu proizvodnju, kroz povećanu dostupnost vode integriranim i održivim korištenjem vodnih resursa. Oporabom otpadnih voda postiže se efekt smanjenja intenzivnog crpljenja površinskih i podzemnih voda namijenjenih piću. Namjera je ispitati primjenu membranskih ekološki održivih tehnologija (MEOT) mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije i reverzne osmoze, te membranskog bioreaktora za oporabu (adekvatna obrada s ciljem ponovnog korištenja) komunalnih otpadnih voda i njihovu upotrebu u poljoprivredi. Tijekom projekta pratit će se značajan broj parametara uključujući patogene mikroorganizme, kemijska zagađivala (biorazgradljive organske tvari, makronutrijenti, mikronutrijenti, teški metali, anorganske soli, hormoni, itd.) i odabrane kategorije novih zagađivala određena Provedbenom odlukom komisije (EU) 2015/495. Ukupan iznos projekta je 1.492.908,72 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=4650&rok=2016-06

Kontakt:

Davor Dolar – dolar@fkit.hr

tel.: +385 1 4597 233