ESCOM – Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2

ESCOM – Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2

Cilj projekta je razvoj algoritama za brze procjene svakog segmenta  ‐  korištenja otpadne topline, energetske efikasnosti strojeva, tercijarnih metoda pridobivanja nafte, podzemnog skladištenja CO2. Algoritmi bi se temeljili na podacima vezanim uz aktivnosti naftne kompanije tijekom istraživanja i proizvodnje ugljikovodika (upstream). U smislu smanjenja emisija CO2 razmatrat  će se i koja su potencijalna podzemna (geološka) skladišta energije. S obzirom da su naftne kompanije svojim aktivnostima uvijek nekim dijelom uključene u razradu podzemnih skladišta energije, provest  će se analiza nekoliko mogućih podzemnih skladišta i procjena efikasnosti skladištenja. Konačni cilj projekta je izraditi online aplikaciju za brze evaluacije dostupnih metoda s podatcima od strane korisnika ili podatcima već prikupljenim u bazi podataka, čime bi se informiralo javnost o mogućnostima smanjenja CO2. Time bi bile moguće inicijalne analize primjene pojedinih metoda u drugim sektorima i otvoreni pristup informacijama i analizama. Ukupan iznos projekta je 647.360, 00 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: https://www.rgn.unizg.hr/images/Projekti/RGN-ESCOM_Evaluacijski_sustav_za_ublazavanje_CO2-Vulin.pdf

Kontakt:

Domagoj Vulin – domagoj.vulin@rgn.hr

tel.: +385 1 553 5846