RESFlex – Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije te različitih tehnologija brzog odziva

RESFlex – Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije te različitih tehnologija brzog odziva

Cilj projekta je podrška smanjenju emisije CO2 do 2050. godine uz pomoć ekonomskih instrumenata za definiranje politike zaštite klime, povećanja korištenja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. Projekt je fokusiran na ubrzavanje energetske tranzicije u Republici Hrvatskoj. Cjelovita energetska politika EU sastavljena je od niza pojedinačnih strategija integriranih u cjeloviti energetsko klimatski paket. Kao rezultat te cjelovite politike nameće se postupna tranzicija ka niskougljičnom razvoju i društvu. U energetskom smislu, ključne će biti strategije implementacije i integracije obnovljivih izvora energije (OiE) na EU razini te dugoročna kroz-sektorska politika energetske učinkovitosti.  Republika Hrvatska, kao punopravna članica EU, dužna je osigurati tehnički i cjenovno optimalnu tranziciju, imajući u vidu maksimalnu korist za čitavo društvo; energetsku, gospodarsku te ekološku. Ukupan iznos projekta je 1.344.100,00 HRK.

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: https://het.hr/

Kontakt:

Neven Duić – neven.duic@fsb.hr

tel.: +385 1 616 8126