Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Svrha projekta bila je izrada nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcijskog plana. Kroz projekt su definirani ranjivi sektori te procijenjeni utjecaji prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u tim sektorima.

Izvor financiranja: Instrument pretpristupne pomoći 2007. – 2013. (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA)
Trajanje projekta: svibanj 2015. – studeni 2017.
Mrežna stranica: http://strategija-prilagodbe-klimatskim-promjenama.prilagodba-klimi.hr/