Life SEC Adapt – unapređenje samoodrživih energetskih zajednica putem inicijative „Sporazuma gradonačelnika“ planiranjem strategija prilagodbe klimatskim promjenama

Life SEC Adapt – unapređenje samoodrživih energetskih zajednica putem inicijative „Sporazuma gradonačelnika“ planiranjem strategija prilagodbe klimatskim promjenama

Glavni cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta, jačanju otpornosti prema klimatskim promjenama, te olakšati prijelaz ka nisko-ugljičnoj i učinkovitoj politici uporabe resursa na gospodarskoj razini u urbanim područjima Europske unije. Također, projekt ima za cilj usvojiti i nadograditi model energetski održivih zajednica (eng. Sustainable Energy Communities – SEC), podržavajući koncept poboljšanog upravljanja klimatskim pokazateljima, kao najbolju praksu za razvoj čitavog niza procesa prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj razini, a pod koordinacijom vlasti i razvojnih agencija na regionalnoj razini.

Partneri iz Hrvatske:

  • Istarska razvojna agencija – IDA
  • Istarska županija
  • Gradovi Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj

Izvor financiranja: Program LIFE 2014. – 2020. (LIFE program Hrvatska)
Trajanje projekta: rujan 2015. – lipanj 2019.
Mrežna stranica: http://www.lifesecadapt.eu/