VITCLIC – Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske

VITCLIC – Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske

Cilj projekta je analiza sadašnjeg stanja u vinogradarstvu te procjena i donošenje preporuka određenih mjera u cilju prilagodbe na klimatske promjene. Analiza podrazumijeva sveobuhvatan pristup korištenja i ispitivanja dostupnih meteoroloških, klimatoloških i agronomskih podataka te ekonomsku analizu troškova i koristi meteoroloških usluga. Projektom se želi odrediti prilagodljivost pojedinih sorata klimatskim promjenama, ali i istražiti neke od ampelotehničkih mjera u vinogradu u cilju prilagodbe vinove loze na posljedice klimatskih promjena.

Partneri iz Hrvatske:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek
  • Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
  • Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
  • Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
  • Ekonomski institut, Zagreb

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje projekta: 3. travnja 2017. godine – 2. travnja 2019. godine
Mrežna stranica: https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/klimatologija/vitclic/o_projektu

Kontakt: