Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi

Cilj projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.

Partneri iz Hrvatske:

  • Institut Ruđer Bošković
  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno – matematički fakultet
  • Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

20. prosinca 2019. – 20. prosinca 2022.

Mrežna stranica:

http://agrobioclim.iptpo.hr/

Kontakti:

smilja@iptpo.hr

martina@iptpo.hr

Podijeli: