Klima-4HR – Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša

Cilj projekta je proučavanja ranjivosti urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Na projektu će se utvrđivati i analizirati pojave s iznimno negativnim ekološkim, ekonomskim i socijalnim posljedicama, a koje će predstavljati još veću ugrozu u uvjetima očekivanih klimatskih promjena. Projekt uključuje detekciju i analizu iznimnog toplinskog opterećenja u gradovima, ekstremne meteorološke pojave praćene konvektivnim olujama s tučom i munjama, dugotrajne toplinske valove i sušna razdoblja te odgovor ciljnih slatkovodnih i morskih vrsta na stres uzrokovan klimatskim promjenama.

Partneri iz Hrvatske:

  • Institut Ruđer Bošković

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

1. lipnja 2020. – 1. prosinca 2022.

Mrežna stranica:

https://klima-4hr.geof.pmf.unizg.hr/

Kontakti:

ihercegb@gfz.hr

Podijeli: