CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama

Cilj projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara. Vinogradarske zone jasan su pokazatelj potencijala određenog vinogradarskog područja, te nužno njihovo precizno definiranje i prilagodba eventualnim promjenama. Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe revizije vinogradarskih zona u Hrvatskoj budući da postoje naznake da su se uslijed klimatskih promjena značajnije izmijenili agroklimatski uvjeti za uzgoj vinove loze.

Specifični ciljevi projekta:

  • Analizirati postojeću proizvodnju i utvrditi proizvodni potencijal vinogradarskog sektora u Republici Hrvatskoj
  • Utvrđivanje utjecaja klimatskih promjena na postojeće vinogradarske zone u Republici Hrvatskoj te definiranje preporuke za uspostavu novih vinogradarskih zona
  • Utvrđivanje metodologije potrebne za uspostavu sustavnog praćenja u vinogradarstvu
  • Ocjena utjecaja klimatskih promjena na sektor vinogradarstva i vinarstava s ekonomskog stajalište

Partneri iz Hrvatske:

  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
  • Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

1. svibnja 2020. – 1. svibnja 2023.

Mrežna stranica:

http://www.efos.unios.hr/crovizone/

Kontakt:

domagoj.karacic@efos.hr

Podijeli: