EU postavlja standarde za održivo financiranje

Kako bi se ostvarili klimatski i energetski ciljevi EU-a do 2030. godine te postigli ciljevi Europskog zelenog plana, od velikog je značaja da se ulaganja usmjere u održive projekte i djelatnosti. Pandemija COVID-19 je dodatno potaknula potrebu za preusmjeravanjem sredstava prema održivim projektima kako bi gospodarstva, tvrtke i društva, posebice zdravstveni sustavi, postali otporniji na klimatske i ekološke ekstremne promjene.

Za postizanje tih ciljeva potreban je zajednički jezik i jasna definicija onoga što je ‘održivo’. Zbog toga akcijski plan o financiranju održivog rasta zahtijeva kreiranje zajedničkog sustava klasifikacije za održive gospodarske djelatnosti odnosno „taksonomiju EU-a“. Taksonomija EU-a klasifikacijski je sustav koji uspostavlja popis ekološki održivih gospodarskih djelatnosti te  nudi tvrtkama, investitorima i kreatorima politike odgovarajuće definicije za koje se gospodarske djelatnosti mogu smatrati ekološki održivim. Time se stvara sigurnost za investitore jer štititi privatne investitore od “greenwashinga”, pomaže tvrtkama da postanu klimatski prihvatljivije, ublažava se fragmentacija tržišta i preusmjerava ulaganja tamo gdje su najpotrebnija.

Uredba o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (Uredba o taksonomiji) definira okolišne ciljeve i 4 kriterija koje gospodarska djelatnost mora ispuniti kako bi se kvalificirala kao ekološki održiva.

Okolišni ciljevi su:

  1. ublažavanje klimatskih promjena;
  2. prilagodba klimatskim promjenama;
  3. održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa;
  4. prijelaz na kružno gospodarstvo;
  5. sprečavanje i kontrola onečišćenja;
  6. zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

Četiri kriterija koje gospodarska djelatnost mora ispuniti su:

  1. znatan doprinos jednom okolišnom cilju ili više njih,
  2. ne šteti bitno nijednom okolišnom cilju,
  3. provodi se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama i
  4. usklađena je s kriterijima tehničke provjere koje je Komisija utvrdila.

Prema Uredbi, Komisija je izradila popis ekološki održivih djelatnosti definiranjem tehničkih kriterija provjere za svaki okolišni cilj putem delegiranih akata. Prvi delegirani akt koji definira koje održive djelatnosti pridonose ciljevima prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena načelno službeno je usvojen 4. lipnja 2021. godine. Drugi delegirani akt za preostale okolišne ciljeve bit će objavljen 2022. godine. Delegirani dokumenti će se nastaviti razvijati u skladu s okolnostima i tehnološkim napretkom, zbog čega će se kriteriji redovito preispitivati. Time će se osigurati da se u područje njegove primjene mogu dodati novi sektori i djelatnosti, uključujući prijelazne i druge poticajne djelatnosti.

Razvoj taksonomije EU-a oslanja se na opsežan doprinos stručnjaka iz cijelog gospodarstva i civilnog društva, zbog čega je osnovana Platforma o održivim financijama. Platforma služi za savjetovanje Komisije o daljnjem razvoju taksonomije EU-a, njezino poboljšanje i istraživanje njezinog širenja na društvene ciljeve, djelatnosti koje značajno štete okolišu ili djelatnosti koje su neutralne prema okolišu.

Cilj je da financijski sektor EU-a postane središte održivog i uključivog gospodarskog oporavka od pandemije COVID-19 i dugoročnijeg održivog gospodarskog razvoja Europe.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_hr
Izvor slike: freepik.com
Podijeli: