Objavljen natječaj za sufinanciranje izrade radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili SECAP-a i/ili Izvješća o njihovoj provedbi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan, SECAP) i/ili Izvješća o njihovoj provedbi.

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave sa svrhom poticanja lokalne i regionalne samouprave na sagledavanje utjecaja klimatskih promjena na njihovom području i ocjenjivanje stupnja ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za ključne sektore na njihovom području. Navedena ocjena će poslužiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera za tu lokalnu i regionalnu samoupravu.

Osim toga, cilj natječaja je omogućiti izradu kvalitetnih Izvješća o provedbi Programa i SECAP-a jer je to često zanemarena komponenta sustava za strateško planiranje.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sufinancirati do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Maksimalan iznos koji prijavitelj može ostvariti po ovom Javnom pozivu iznosi 120.000 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv je 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Javni poziv i obrasce za prijavu možete preuzeti na stranicama Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor slike: https://pixabay.com/photos/money-profit-finance-business-2696219/
Podijeli: