Održana Tematska sjednica Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politike i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike održana je u srijedu 29. svibnja 2019. godine tematska sjednica Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u proširenom sastavu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta prijedloga Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu“.

Na predstavljanju Strategije sudjelovali su brojni predstavnici znanstvene i stručne javnosti, predstavnici javnih institucija kao i nevladinih organizacija.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dr. sc. Mario Šiljeg otvorio je sjednicu naglasivši kako se u godinama koje dolaze očekuje veća pojavnost intenziteta suša, požara, poplava i oluja. „Nužno je smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena te iskoristiti potencijalne pozitivne učinke koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena“ rekao je Šiljeg dodavši kako nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu po prvi put daje prikaz projekcije promjene klime za Hrvatsku.

U nacrtu Strategije prilagodbe definirano je 85 mjera za 10 sektora/područja: hidrologija te upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; šumarstvo; energetika; turizam; zdravlje; prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima. Prema procjenama, ukupna ulaganja u provedbu Strategije do 2040. godine su oko 27 milijardi kuna, odnosno godišnje oko 1.3 milijardi kuna (najveći dio planira se financirati iz fondova EU). Za usporedbu, prosječne godišnje štete (od 1980. do 2015. godine) u Republici Hrvatskoj, samo od posljedica ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja, iznosile su oko 80 milijuna eura godišnje.

Na izradi nacrta Strategije sudjelovao je čitav niz stručnjaka iz ministarstava, drugih tijela državne i lokalne uprave te drugih institucija, a veliku pomoć je pružio i Državni hidrometeorološki zavod.

Nakon dostave prijedloge pisanim putem bit će nastavljen postupak usuglašavanja dokumenta među ministarstvima radi upućivanja na usvajanje u Vladu Republike Hrvatske i Sabor.

Na poveznicama možete preuzeti prezentaciju te Nacrt prijedloga Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.

Podijeli: