Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama na e-Savjetovanju

Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu objavljen je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja.

Donošenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Strategija prilagodbe) propisano je Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18).

Republika Hrvatska spada u sam vrh država Europe koji imaju najveći kumulativni trošak od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod (BNP), a kao dio Sredozemnog bazena posebno će biti pod utjecajem klimatskih promjena u budućnosti.

Stoga Strategija prilagodbe postavlja viziju: „Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene“.

Da bi se to postiglo Strategija prilagodbe ima za cilj smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, iskoristiti potencijalne pozitivne učinke koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.

Strategija prilagodbe sadrži projekcije promjene klime u Hrvatskoj do kraja 2070. godine u dva scenarija i dvije rezolucije, procjenu utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti na sektore, a na osnovu multikriterijske analize predloženo je 85 mjera prilagodbe od kojih svaka sadrži niz aktivnosti.

U fokusu su ranjivi prirodni sustavi i socio-ekonomski važni sektori te dva međusektorska područja: hidrologija, vodni i morski resursi, bioraznolikost, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, energetika, turizam, zdravlje, prostorno planiranje, obalno područje i upravljanje rizicima.

Mjere prilagodbe bi trebale doprinijeti ostvarenju dugoročnog održivog razvoja Republike Hrvatske.

Za Strategiju prilagodbe provodi se i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) o čemu se informacija nalazi na poveznici te na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Savjetovanje je otvoreno do 25. svibnja 2019. na portalu e-Savjetovanje i na webu MZOE-SPUO. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.

Podijeli: