Uncategorized

Grad Zadar donio nove mjere prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2020. – 2024. godine

Grad Zadar donio nove mjere prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2020. – 2024. godine

Grad Zadar je 28. listopada 2020. godine na sjednici Gradskog Vijeća donio Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020.- 2024.). Program je donesen sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19) i Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19). […]

Održan 3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane pod nazivom „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“

U suradnji Nastavnog zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i drugih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu održan je 3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane pod nazivom „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“ na kojem je sudjelovalo 240 stručnjaka iz 16 zemalja. Raspravljalo se o utjecaju klimatskih promjena na kvalitetu hrane, utjecaju hrane na […]

Održana je konferencija projekta PRI-MJER “Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“

Održana je konferencija projekta PRI-MJER “Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“

U četvrtak 19. studenog 2020. održana je mini konferencija u okviru koje se održala svečanost službenog početka provedbe istraživačkog projekta PRI-MJER „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“. Projekt se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u sklopu natječaja pod nazivom […]

Uloga poplavnih nizina u borbi protiv poplava

Uloga poplavnih nizina u borbi protiv poplava

Poplave su jedna od najskupljih prirodnih katastrofa, zbog čega je Europska agencija za okoliš (EEA) izradila novo izvješće pod nazivom „Floodplains: a natural system to preserveandrestore“. U izvješću je naglašeno da bi upravljanje poplavnim nizinama koje se više temelji na ekosustavima, doprinijelo očuvanju i obnovi bioraznolikosti i smanjilo onečišćenje rijeka, jezera i močvara. Time bi […]