Konferencija o zaštiti kulturne baštine od klimatskih promjena

Ministarstvo kulture će od 27. do 28. veljače 2020. godine u Dubrovniku održati konferenciju pod nazivom „Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika“ na kojoj će jedna od glavnih tema biti utjecaj klimatskih promjena na kulturnu baštinu.

Cilj konferencije je potaknuti raspravu na stručnoj teorijskoj razini o metodologiji istraživanja i procjene svih vrsta rizika od prirodnih katastrofa, šteta uzrokovanih ljudskim djelovanjima i klimatskim promjenama, kako bi se olakšao postupak donošenja odluka o očuvanju i korištenju kulturne baštine i optimalnom korištenju resursa.

Naime, zbog nedavnih katastrofalnih oštećenja spomenika kulture i lokaliteta, prijetnja kulturnoj baštini je u sve većem fokusu. To je potaknulo razmišljanja o stanju spremnosti u izvanrednim okolnostima i potrebi za poticanjem europske suradnje s ciljem sprječavanja takvih pojava i pronalaženja zajedničkih mehanizama kojima bi se štete svele na minimum. Za postizanje navedenog, uglavnom se žele primijeniti planovi upravljanja rizikom u koordinaciji sa strukturiranim politikama, mjerama zaštite i primjenom dobre prakse s ciljem učinkovite prevencije te pravovremenih profesionalnih reakcija.

Panel će biti usredotočen na rasprave o metodama identifikacije, analize i odabira prioritetnih rizika radi boljeg razumijevanja potencijalnih rizika, važnosti procesa praćenja i prilagodbe. Također će se usredotočiti na brzi oporavak od štete, održivu zaštitu nakon obnove i na identificiranje mogućnosti participativnog upravljanja poticanjem suradnje svih sudionika.

Izvor: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23923
Podijeli: