MEMORIE – Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima

Projektom se želi doprinijeti rješavanju problema nedostatka podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti, otpornosti i mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene u 3 ranjiva sektora čiji su temelji prirodni resursi (šumarstvo, prirodni ekosustavi, bioraznolikost i poljoprivreda), sukladno Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Dobivenim podacima će se omogućiti analize ranjivosti i otpornosti šuma, prirode i biološke raznolikosti te poljoprivrede u odnosu na predviđene modele klimatskih promjena. Time se želi omogućiti razvoj mjera prilagodbe suradnjom istraživačkog tima i sudionika iz više sektora. Projektom se želi odgovoriti na budući utjecaj, ranjivost i prilagodbu klimatskim promjenama, ostvariti suradnju istraživačkih institucija putem primijenjenih istraživanja u ranjivim sektorima te za njih predložiti 10 mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Vrijednost projekta je 3.150.324,95 HRK.

Partneri iz Hrvatske:

• Šumarski fakultet

• Agronomski fakultet

• Prirodoslovno – matematički fakultet

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Trajanje projekta: siječanj 2020. – siječanj 2023. godine

Mrežna stranica: http://www.agr.unizg.hr/hr/article/2301/projekt_memorie_mjere_prilagodbe_klimatskim_promjenama_za_odr%C5%BEivo_upravljanje_prirodnim_resursima

Kontakt:
Doc.dr.sc. Stjepan Mikac: stjepan.mikac@sumfak.hr

Prof.dr.sc. Milan Poljak: mpoljak@agr.hr

Doc.dr.sc. Andreja Brigić: andreja.brigic@biol.pm

Podijeli: