Treće izdanje „Nagrade za prilagodbu klimatskim promjenama na Mediteranu“

Francuska Agencija za ekološku tranziciju (eng. Agency for ecological transition, ADEME), u partnerstvu sa Sredozemnom unijom (eng. Union for the Mediterranean) i Planom Bleu, najavila je početak 3. izdanja „Nagrade za prilagodbu klimatskim promjenama na Mediteranu“ (eng. Mediterranean Climate Change Adaptation Awards).

Natječaj je namijenjen javnim dionicima, članovima privatnog sektora i nevladinim organizacijama koje poduzimaju mjere i razvijaju rješenja za prilagodbu mediteranskih regija posljedicama klimatskih promjena. Cilj natječaja je prepoznati te nagraditi primjere dobre prakse tj. konkretne akcije prilagodbe klimatskim promjenama na Mediteranu koji se mogu primijeniti i u ostalim dijelovima regije. Natjecanjem se potiče prilagodba klimatskim promjenama kako bi se poboljšala razina otpornosti ekonomskih i okolišnih sustava uslijed ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja uzrokovanih klimatskim promjenama.

Projekti koji će moći sudjelovati na natječaju morat će uključivati jednu od sljedećih aktivnosti:

  1. Renovaciju ili izgradnju zgrada, infrastrukture i objekata javne namjene u svrhu povećanja otpornosti na klimatske promjene.
  2. Očuvanje ekosustava zaštitom, obnovom i povećanjem otpornosti prirodnih resursa (vode) na klimatske promjene o kojem ovise brojne ljudske aktivnosti (npr. poljoprivreda, ribolov, šumarstvo, turizam, pristup vodnim resursima, obrana od poplava itd.).
  3. Izradu, primjenu i nadzor javnih politika, procedura, planova i inicijativa te širenje informacija s ciljem smanjenja ranjivosti građana na klimatske promjene. Prema tome, projekti bi trebali biti fokusirani na: regionalne istraživačke programe, osposobljavanje, podizanje svijesti te utjecati na regionalne dionike i donositelje odluka, inicijative i/ili regulatorne mjere itd.

Natjecanje je započelo 20. siječnja i traje do 15. travnja ove godine, a  svečana dodjela nagrada održat će se u lipnju 2021. godine u sklopu Europske konferencije o prilagodbi klimatskim promjenama (eng. European Climate Change Adaptation Conference, ECCA2021) u Bruxellesu.

Više informacija o natječaju možete potražiti na:

Prošle godine glavnu nagradu osvojila je Šibensko-kninska županija za Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije.

Prema izvještaju neovisne mreže stručnjaka za promjenu klime i okoliša (eng. Mediterranean Experts on Climate and environmental Change, MedECC) “Promjena klime i okoliša na Mediteranu – trenutno stanje i rizici budućnosti “, Mediteran je sa svojih 500 milijuna stanovnika druga regija po redu na koje klimatske promjene imaju najveći utjecaj, odmah nakon Arktika. U izvještaju je navedeno da temperature u Sredozemlju rastu brže od globalnog prosjeka, a velike posljedice se očekuju već 2050. godine. Predviđa se da će se do tada dostupnost slatke vode smanjiti za 10%, a prinos usjeva za 17%. Također se predviđa i povećanje intenziteta i učestalosti ekstremnih vremenskih događaja poput vrućina, suša i poplava.

Stoga je ovaj natječaj odlična prilika za podizanje svijesti u regiji o hitnoj potrebi za zajedničkim djelovanjem na stvaranju konkretnih inovativnih rješenja prilagodbe klimatskim promjenama.

Izvori teksta:
https://www.medadapt-awards.com/en/home/
https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2020/11/MedECC_MAR1_SPM_ENG.pdf
Izvor slike:
https://pixabay.com/photos/sea-nice-wave-south-of-france-1372682/
Podijeli: