Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama

Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Projektom će se uspostaviti monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja će se analizirati kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Partneri iz Hrvatske:

  • Hrvatski geološki institut
  • Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
  • Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Izvor financiranja:

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Trajanje projekta:

5. siječnja 2020. – 11. siječnja. 2022.

Mrežna stranica:

https://www.ukv-projekt.eu/

Kontakt:

ukv@gfv.unizg.hr

Podijeli: