50. obljetnica Dana planeta Zemlje

Opća skupština UN-a 22. travnja proglasila je međunarodnim Danom planeta Zemlje te svake godine više od milijardu ljudi u svim država diljem svijeta obilježavaju taj dan na različite načine čime se jača svijest ljudi prema zaštiti okoliša. U Hrvatskoj se obilježava od 1990. godine uz angažman udruga za zaštitu okoliša i prirode. Ove godine, na 50. obljetnicu Dana planeta Zemlje, tema je klimatska akcija usmjerena na borbu protiv klimatskih promjena i na ublažavanje njihovih posljedica, što je ogroman izazov, jer klimatske promjene predstavljaju najveću prepreku budućnosti čovječanstva. Više na: https://www.earthday.org/.

Republika Hrvatska je uključena u zajedničko djelovanje država u cilju sprečavanja klimatskih promjena na globalnoj razini kroz provedbu obaveza međunarodnih ugovora – Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCC konvencija), Kyotskog protokola i njegovog amandmana iz Dohe. Uz to, u prosincu 2015. godine Republika Hrvatska je potpisala i ratificirala Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Također, Republika Hrvatska kao članica Europske unije, sudjeluje i u ambicioznom zajedničkom cilju da EU bude predvodnica u borbi protiv klimatskih promjena. Krajem prošle godine Europska komisija je predstavila Europski zeleni plan, tj. novu strategiju rasta kojom se EU nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. g. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s povećanom upotrebom resursa.

Republika Hrvatska je do sada ispunila sve svoje obaveze za smanjenje emisija stakleničkih plinova za prvo razdoblje od 2013. do 2020. godine zadane Kyotskim protokolom, a projekcije pokazuju da će ispuniti ciljeve i za drugo razdoblje od 2013. do 2020. godine, sukladno izmjenama Kyotskog protokola iz Dohe. Više na: http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/zrak-klima-tlo/klimatske-promjene/izvjesca.

Uz to, Republika Hrvatska je usvojila svoju prvu Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, kako bi kroz koordinirano djelovanje povećala otpornost na klimatske promjene i smanjila nastanak šteta od ekstremnih vremenskih događaja. Istovremeno, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz specijalizirane programe ulaže u istraživanje i razvoj na temu prilagodbe klimatskim promjenama, te je u svrhu bolje komunikacije ove problematike osnovana ova stranica.

Izvor slike: https://pixabay.com/users/wikiimages-1897/
Podijeli: