AGRO-DROUGHT-ADAPT – Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu

Cilj projekta je ispitati genetsku prilagodljivost najvažnijih sorata kukuruza i soje u pogledu tolerantnosti na sušu radi identifikacije optimalnih metoda selekcije za potrebe oplemenjivanja i uzgoja. U svim pokusima će se analizirati faze rasta, razvoja i najvažnija agronomska svojstva pojedinih genotipova. Usporedno će biti provedena i laboratorijska fiziološka i molekularno-genetička ispitivanja radi „brze detekcije tolerantnih genotipova“, a ove metode će biti validirane sa stvarnim rezultatima iz poljskih pokusa. Na svim pokusnim lokacijama će biti prikupljani i analizirani mikrometeorološki podaci potrebni za procjenu pojave, intenziteta i trajanja suše. Naprednom statističkom analizom meteoroloških i bioloških podataka identificirat će se genotipovi kukuruza i soje koji najbolje podnose uvjete suše te metodika ispitivanja koja najbolje diskriminira takve genotipove, a što bi unaprijedilo proizvodnju i proces selekcije na ovo svojstvo u tekućim oplemenjivačkim programima. Detaljna analiza pokusnih i povijesnih klimatskih podataka iz redovnih meteoroloških mjerenja omogućit će preciznu procjenu stvarne ekonomske štete u poljoprivredi u Hrvatskoj, kao osnove za buduće razvojne politike. Ukupan iznos projekta je 1.967.000,00 HRK.

Partneri iz Hrvatske:

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski Fakultet
Poljoprivredni institut Osijek
Poljoprivredni fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer, Osijek
Bc Institut Zagreb d.d.
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Osijek
Visoko Gospodarsko Učilište, Križevci

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. godine – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: http://ada.agr.hr/

Kontakt:

Ivan Pejić – ipejic@agr.hr
tel.: +385 1 239 3936

Podijeli: