C4S – Compete4SECAP

Cilj projekta je pokrenuti primjenu akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) u jedinicama lokalne samouprave. Projekt promovira usvajanje sustava gospodarenja energijom u gradovima u skladu s normom ISO 50001:2018 te koordinaciju nacionalnih natjecanja uštede energije i radionica razmjene znanja. Hrvatski gradovi koji sudjeluju na projektu su Rijeka, Zadar, Osijek i Velika Gorica. Aktivnosti projekta se odvijaju u 8 Europskih zemalja (Latviji, Italiji, Francuskoj, Madžarskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, Cipru i Hrvatskoj), a uključuje ukupno 32 jedinice lokalne samouprave. Svaki od uključenih gradova odredit će energetski tim kako bi implementirao sustav gospodarenja energijom (eng. Energy Management System) za javne zgrade i ostale potrošače energije (npr. komunalna postrojenja, javna rasvjeta, gradska vozila). Također osnovat će se nacionalni tim za gospodarenje energijom u svakoj od zemalja, uključujući predstavnike iz 4 grada po zemlji. Kako bi se pratili EU ciljevi na području klime, projektni partner Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) pomoći će gradovima u izradi akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP). Ukupna vrijednost projekta je 1.784.983,75 EUR.

Partneri iz Hrvatske: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Izvor financiranja: program Obzor 2020

Trajanje projekta: listopad 2017. – prosinac 2020.

Mrežna stranica: https://compete4secap.eu/hrvatska/

Kontakt:

info@compete4secap.eu

daniel.rodik@door.hr

Podijeli: