Intervju: Može li pandemija koronavirusa pokrenuti povratak korijenima? Grad Vrbovsko – primjer dobre prakse „Misli globalno, djeluj lokalno!“

Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena. Specifičnost izazova klimatskih promjena proizlazi iz toga što klimatske promjene ne poznaju nacionalne granice, veličinu gradova, njihov geografski položaj ili broj stanovnika. Klimatske promjene događaju se uprava sada i događaju se svima.

Iako su europska i nacionalne strategije prilagodbe važne kao okvir za prilagodbu te za definiranje strateških vizija i konačnih ciljeva, prilagodba klimatskim promjenama na regionalnoj i lokalnoj razini nužna je kako bi se na prikladan način odgovorilo na specifične učinke, potrebe i uvjete na regionalnoj ili lokalnoj razini.

Upravo zbog toga, rješenja lokalnih zajednica potrebnija su nego ikada prije. Lokalne zajednice ključni su pokretači borbe protiv klimatskih promjena te prilagodbe klimatskim promjenama na razini uprave najbližoj građanima.

Da ublažavanje klimatskih promjena te prilagodba klimatskim promjenama mogu višestruko povoljno utjecati na okoliš, društvo i gospodarstvo, prepoznao je Grad Vrbovsko.

Pogođeni negativnim posljedicama pandemije koronavirusa, Grad Vrbovsko odlučio je svojim građanima donirati sjeme i sadnice poljoprivrednih kultura te sredstva za oplemenjivanje zemljišta, a u proizvodnju će uključiti i gradsko komunalno poduzeće.

Ovaj primjer dobre prakse pokazao je da krizna vremena mogu postati temelj za dugoročno planiranje prilagodbe klimatskih promjenama.

Više informacija o samom primjeru dobre prakse te o klimatskoj politici Grada Vrbovskog dao je gradonačelnik Dražen Mufić.

  1. Prepoznajete li na području Vašeg grada posljedice klimatskih promjena?

Razvidno je da se klimatske promjene osjećaju u svim dijelovima svijeta, pa tako i u Republici Hrvatskoj te Gorskom kotaru. Ono što su nekada bile osnovne klimatske značajke Gorskog kotara, tj. njegove umjereno tople vlažne klime, jesu kratka i svježa ljeta te duge i oštre zime. Te su se karakteristike osjetno promijenile, a svjedoci smo ne samo smanjenja, već čak i potpunog izostanka snježnih oborina u Gorskom kotaru. Temperature nastavljaju rasti, kako maksimalne tako i minimalne, a ljetne noći koje su uglavnom bile svježe postaju sve toplije, ponekad i nepodnošljive. Klimatske promjene utjecale su i na pojavu ledoloma i vjetroloma koji je prije nekoliko godina potpuno poharao Gorski kotar i nanio nam ogromnu materijalnu štetu, a šteta koja je izazvana na šumskim zajednicama u zaštićenom krajoliku kanjonu Kamačniku doista je strašna, tako su i neki prepoznatljivi vizuali dobili sasvim novu dimenziju. Promjene utječu i na bioraznolikost, pojavljuju se neke nove vrste kukaca, najčešće štetočina pa nam je tako goranska šuma ozbiljno ugrožena potkornjakom. Mnogo je još takvih primjera, no još uvijek možemo reći da Gorski kotar karakterizira čista priroda, čisti zrak i pitka voda, a što je već velika rijetkost posebno u većim gradskim sredinama.

  1. Ima li Grad Vrbovsko izrađene dokumente kojima je cilj prilagodba klimatskim promjenama?

Donijeli smo Plan ukupnog razvoja Grada Vrbovskog te izradili Plan zaštite i spašavanja koji sadrži niz mjera zaštita od: poplava, požara, potresa, ekstremnih uvjeta kao i zaštitu te spašavanje od epidemija, sanitarnih opasnosti, nesreća na odlagalištima otpada te sanacija. Donijeli smo i Plan gospodarenja otpadom te bih istaknuo vrlo važnim informaciju da smo mi, Grad Vrbovsko, prvi u Gorskom kotaru sanirali deponij otpada, izgradili pretovarnu stanicu te otpad s područja Grada Vrbovskog zbrinjavamo na CGO PGŽ „Marišćina“. Projekt sanacije otpada „Cetin“ bio je vrijedan 5,7 mil. HRK dok smo još dodatnih 1 mil. HRK uložili u izgradnju pretovarne stanice. Ostvarenje navedenog projekta pozitivno će se odraziti na građane grada Vrbovskog i okolice jer će se smanjenjem emisija štetnih plinova umanjiti negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatno, očuvanje prirodnog okoliša odrazit će se pozitivno i na klimu i turizam čime Grad Vrbovsko svojim građanima osigurava suvremeni i ekološko osviješteni grad.

  1. Kako je nastala ideja o poticanju domaće poljoprivredne proizvodnje na području Grada Vrbovskog?

Ne mogu reći da je riječ o novoj ideji, prije bih rekao da je riječ o povratku „korijenima“. Naime, na području našeg grada postoji tradicija obrađivanja zemlje. Prije nekoliko desetljeća to je bila redovna aktivnost naših žitelja koja je nažalost posljednjih godina zapuštena. S prvim naznakama krize uzrokovane koronavirusom mi smo geslo „Ostani doma“ dopunili s „Ostani doma i radi nešto“. Smatram da smo učinili odličan potez budući da su naš projekt oživljavanja i okretanja poljoprivredi odlično prihvatili građani. Moram reći da smo kao lokalna samouprava putem vlastitih službi na preko 2,5 ha poljoprivredne površine, koju su nam bez naknade ustupili vlasnici, u dolini Kupe zasadili 6 tona krumpira. Za ovaj poduhvat nabavili smo i potrebne strojeve za obradu tla poput: pluga, freze te sadilice. Uvijek volim istaknuti da se drvo bez zdravog korijena ne može adekvatno razvijati niti rađati plodove, stoga je taj korijen potrebno njegovati, a to je u našem slučaju zemlja. Mnogo je plodnih obradivih površina nažalost neobrađeno i to ne samo na području Vrbovskog, već na području cijele Republike Hrvatske. Ovakve krizne situacije osvijeste nam koliko je važnost vlastite poljoprivredne proizvodnje.

  1. Kako je Grad Vrbovsko osigurao financijska sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda i sadnog materijala?

Reagirali smo odmah s prvim naznakama krize te sazvali Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća. Predložili smo niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo te poseban naglasak stavili na izmjene i dopune socijalnog programa kojim smo osigurali proračunska sredstva za naše najugroženije sugrađane u vrijednosti od 1,05 mil. HRK. Dodane su i nove stavke u proračunu za tekuću pričuvu u iznosu od 100 000 HRK te Vatrogasnu zajednicu i Civilnu zaštitu u iznosu od 640 000 HRK. Za nabavku poljoprivrednih proizvoda i sadnog materijala osiguran je iznos od 200 000 HRK te još 150 000 HRK za nabavu posebnih strojeva za obradu tla.

  1. Koliko je ukupno i gdje Grad Vrbovsko nabavio poljoprivrednih proizvoda i sadnog materijala?

Nabavili smo ukupno 28,5 tona sjemenskog krumpira od čega je 22,5 tona podijeljeno stanovnicima koji su se prijavili za sadnju, dok smo 6 tona krumpira zasadili na zemljištu u dolini Kupe. Nabavili smo i 2.000 sadnica (1.500 jabuka i 500 krušaka) koje su također podijeljene građanima. Surađivali smo s provjerenim dobavljačima, tako smo sjeme krumpira nabavili od poduzeća Agro Velebit d.o.o. Lika, dok smo sadnice voćaka jabuka i krušaka naručili od poduzeća Fragaria d.o.o.

  1. Koliki je bio interes stanovnika Grada Vrbovskog?

Ugodno nas je iznenadio zaista velik interes naših građana. Od ukupno 2000 domaćinstava Grada Vrbovskog, čak 820 obitelji (41 %) prijavilo se za mjeru sjetve i sadnje poljoprivrednih kultura čime su ostvarili pravo na besplatno sjeme krumpira te sredstva za oplemenjivanje zemljišta. Također, 750 obitelji (35 %) prijavilo se za besplatne sadnice voćaka jabuka i krušaka. Koristim ovu priliku da se zahvalim cjelokupnom stanovništvu s područja Grada Vrbovskog za iznimno zrelo, odgovorno i pozitivno ponašanje tijekom dosadašnje pandemije koronavirusa.

  1. Planira li Grad Vrbovsko nastaviti s aktivnostima poticanja domaće poljoprivredne proizvodnje/domaćeg gospodarstva?

Sljedeći korak je pokretanje zelene tržnice i osnivanje zadruge. S ciljem poticanja prodaje i proizvodnje domaćih proizvoda (za vrijeme i nakon pandemije koronavirusom) te očuvanja opstojnosti OPG-a, posebno s područja Gorskog kotara, Grad Vrbovsko u funkciju stavlja unaprijeđeni prostor gradske tržnice. Važno je stimulirati sve poljoprivredne proizvođače na povećanje proizvodnje te građane na kupnju takvih autohtonih proizvoda. S tim u vezi, poljoprivrednim proizvođačima upućena je ponuda za izlaganje i prodaju domaćih proizvoda na tržnici Grada Vrbovskog u čije opremanje je Grad uložio 950 000 HRK (uređen je natkriveni poslovni prostor s nadstrešnicom drvene konstrukcije te je postavljeno 16 komada drvenih štandova dimenzija 200 x 100 cm, postavljene su rashladne komore za očuvanje namirnica koje podliježu termičkoj zaštiti dimenzija 200 x 300 x 260 cm te je dana mogućnost najma triju zatvorenih poslovnih prostora veličine 6,5 m2 svaki). Važno je reći da ćemo sve one koji se prijave za izlaganje do 20.05.2020. g. osloboditi plaćanja zakupa u trajanju od godine dana od ukidanja Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Plan nam je u narednom periodu osnovati zadrugu ili neki drugi oblik udruživanja koji bi omogućio još širi zajednički nastup na tržištu, ali i pružio mogućnost da  kao lokalna samouprava još više djelujemo u skladu s tim aktivnostima te pomažemo najmariljivijima i najkreativnijima.

  1. Provodi li Grad Vrbovsko još neke aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša?

Redovito svake godine provodimo akcije čišćenja okoliša pod geslom „Očistimo svoj grad“. U takvim akcijama Grad sudjeluje svojim resursima te onima gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. te „Vode“ d.o.o. Vrbovsko (koji nam na raspolaganje stavljaju mehanizaciju: strojeve, traktore, malčere, kamione za prijevoz kontejnera, pijeska i sl.). U rujnu prošle godine u akciji čišćenja odazvalo se 250 volontera (zaposlenika gradske uprave, gradskih poduzeća, članova udruga, zaposlenika državnih poduzeća, vijećnika Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te sponzora). Tom su prigodom očišćene brojne javne površine, a zasađeno je i 210 komada raznolikog raslinja .

  1. Koje su vaše preporuke drugim gradovima u Republici Hrvatskoj za prilagodbu klimatskim promjenama?

Sloganom „Atmosfera nema granica“ ističe se težnja za cjelovitim zajedničkim djelovanjem kako bi postigli zadovoljavajuće rezultate. Iako je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu usvojena, od velike važnosti su i lokalna nastojanja, koja bi, ako se multipliciraju, donijela željene učinke u prilagodbi klimatskim promjenama.

Korisne poveznice:

https://www.vrbovsko.hr/

http://www.komunalac-vrbovsko.hr/

https://www.vode-vrbovsko.hr/

https://www.kamacnik.komunalac-vrbovsko.hr/


Iva Vrankić je diplomirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, smjer Energetika. Uz rad u DOOR-u, trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora – MBA na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Na poziciji mlađe stručne suradnice zadužena je za izradu strateških dokumenata za energetski održivi razvitak i prilagodbu klimatskim promjenama te sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata iz područja energetskog planiranja, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Izradi članka značajno su doprinijeli:

Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovskog

Tatjana Kušić, stručna suradnica u Uredu gradonačelnika

Izvor slike: https://www.vrbovsko.hr/

Podijeli: