Platforma za bolju povezanost prilagodbe klimatskih promjena i smanjenja rizika od katastrofa

PLACARD interchange“ je platforma financirana kroz program Obzor 2020 (eng. Horizon 2020), a  nudi mogućnost dijaloga, razmjene znanja i suradnju zajednica na temi prilagodbe klimatskim promjenama i smanjenja rizika od katastrofa. Platforma omogućuje bolju povezanost između istraživanja, političkih inicijativa i izvora informacija te ih usmjerava na istraživanja, politike i prakse u prilagodbi klimatskim promjenama i smanjenju rizika od katastrofa. Time će se postići bolja razmjena znanja i savjetovanje s više dionika i omogućiti procjena nedostataka i prepreka te utvrđivanje veza između istraživanja, politike i prakse.

Specifični ciljevi platforme su:

  • Uspostaviti mrežu dionika iz područja prilagodbe klimatskim promjenama i smanjenja rizika od katastrofa na međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini;
  • Stvoriti zajednički „prostor“ koji će olakšati dijalog i savjetovanje među dionicima i inicijativama;
  • Osmisliti učinkovite dijaloge o znanosti, politikama i praksi;
  • Procijeniti kontekst u donošenju odluka vezanih za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa;
  • Olakšati i voditi razmjenu i skupljanje znanja između prilagodbe klimatskim promjenama i smanjenja rizika od katastrofa;
  • Ojačati institucije koje se bave prilagodbom klimatskim promjenama i smanjenjem rizika od katastrofa i dati smjernice za programe provođenja politike;
  • Pojednostaviti širenje i provedbu istraživanja koja se provode i ona koja se tek planiraju te inovacijskih aktivnosti u području prilagodbe klimatskih promjena i smanjenju rizika od katastrofa.

Na platformi je ponuđen „Centar za povezivanje“ (eng. Conectivity Hub) namijenjen testiranju umjetne inteligencije i tehnike strojnog učenja za kreiranje novih uvida u politike.

Uz to, na platformi možete pregledati i izvješće koje može pomoći donositeljima odluka u istraživanju i predviđanju budućih događaja. To im omogućuje da se pripreme za niz mogućih budućih scenarija te im daje priliku da utječu i oblikuju iste.

Platforma nudi i izvješće o preporukama i jačanju koordinacije i kapaciteta institucija. Izvješće nudi uvide prikazivanjem inovativnih aktivnosti koje su fokusirane na suradnju, bolju komunikaciju, veću povezanost i  dijeljenje kapaciteta između zajednica za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa.

Možete pregledati i tri izvješća koja pokazuju prednosti uzimanja u obzir aktivnosti prilagodbe i smanjenja rizika, što omogućuje bolju povezanost zajednica za prilagodbu istima:

1) „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction through a climate change adaptation lens“;

2) „Paris Agreement through a disaster risk reduction lens“;

3) „Economics and finance of disaster risk reduction and climate change“.

Možete sudjelovati i u besplatnom tečaju koji se fokusira na participativnim sastancima kao što su radionice, konferencije i tečajevi za zajednice koje se bave prilagodbom klimatskim promjenama  i smanjenjem rizika od katastrofa.

 

Izvor teksta: https://www.placard-network.eu/
Izvor slike: https://pixabay.com/illustrations/earth-globe-water-wave-sea-lake-64165/
Podijeli: