REDGREENPLANT – Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja

Ciljevi ovog projekta su istražiti upotrebu komunalnog mulja i komine u obliku komposta i biočara kao dodataka tlu sa svrhom povećanja plodnosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na primjenu mineralnih gnojiva. Projektom će se istražit utjecaj navedenih dodataka tlu na fizikalna i kemijska svojstva te mikrobiološku aktivnost tla na primjeru crvenice i rendzine, rast i fiziologiju biljaka, usvajanje hraniva i toksičnih metala, te na kvalitetu i prinos istraživanih biljaka. Projektom će se izraditi analiza postojećih i razvoj novih načina smanjenja emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi i odgovaraju uvjetima natječaja. Ukupan iznos projekta je 1.996.781,00 HRK.

Partneri iz Hrvatske:

Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Institut Ruđer Bošković
Veleučilište u Kninu
Sveučilište u Splitu Prirodoslovno matematički fakultet
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris

Izvor financiranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. godine – 31. ožujka 2019. godine

Mrežna stranica: http://redgreenplant.iptpo.hr/

Kontakt:

Dean Ban – dean@iptpo.hr

Podijeli: