RESPONSe – Strategije prilagodbe na klimatske promjene u jadranskim regijama

Cilj projekta je pružiti tehničku i stručnu pomoć lokalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave u donošenju lokalnih strategija prilagodbe klimatskim promjenama. Time će se unaprijediti: razumijevanje lokalne klime analizom najnovijih mjerenih i simuliranih klimatskih parametara, aktivnosti tijela lokalne samouprave u prilagodbi na klimatske promjene te razvoj lokalnih strategija za prilagodbu. RESPONSe će promovirati angažman lokalnih donositelja politika i pomoći u uključivanju planiranja prilagodbe u lokalne mjere i politike.

Partneri iz Hrvatske:

Državni hidrometeorološki zavod
Energetski institut Hrvoje Požar
Institut za oceanografiju i ribarstvo

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Više informacija: DHMZ

Kontakt:

e-pošta: ivan.guettler@cirus.dhz.hr
tel: +385 1 45 65 646

Podijeli: