Usvojena je nova Strategija Europske unije o prilagodbi klimatskim promjenama

Europska komisija je 24. veljače 2021. godine usvojila novu Strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama. S obzirom na Strategiju iz 2013. godine, cilj nove Strategije je preusmjeriti fokus s razumijevanja problema klimatskih promjena na pronalaženje rješenja planiranje provedbe mjera prilagodbe na klimatske promjene.

Europska komisija će i dalje usko surađivati s državama članicama na provedbi mjera prilagodbe, ali i na prilagodbi međunarodnih i drugih aktivnosti Europske unije koje će u većoj mjeri doprinijeti implementaciji Strategije u narednom razdoblju. U uspjehu pri implementaciji mjera iz Strategije ključnu ulogu će, kao i do sada imati regionalne i lokalne razine u pojedinim državama članicama.

Nova Strategija bi trebala promicati izgradnju društva koje je otpornije na klimatske promjene. Jedan od načina izgradnje klimatski otpornijeg društva je povećanje znanja o učincima klimatskih  promjena i rješenjima za prilagodbu na njih. Upravo stoga je jedan od osnovnih ciljeva pametnija prilagodba s ciljem promicanja znanja i boljeg upravljanja nesigurnostima i nepoznanicama. U okviru ovog cilja Europska komisija će radi na promociji znanja o klimatskim utjecajima i otpornosti, financiranjem programa i istraživanja u okviru Obzor Europa, Digitalna Europa i Copernicus  te mreže organizacija EMODnet, te na promicanju modeliranja za prilagodbu, procjenu rizika, ali i alate za upravljanje.

Nova Strategija će promicati bržu i sustavniju prilagodbu na klimatske promjene, između ostaloga poticanjem otpornosti na klimatske promjene na globalnoj razini.

Komisija će između ostaloga poticati suradnju na regionalnoj razini, te prekograničnu suradnju država članica i suradnju s trećim zemljama. Radit će i na nadogradnji sustava praćenja prilagodbe, izvještavanja i evaluacije korištenjem usklađenog okvira normi i pokazatelja. Komisija će osigurati ex-ante alate za procjenu projekata kako bi se bolje utvrdile koristi i pozitivni učinci projekata prilagodbe i prevencije na gospodarstvo i društvo općenito.

Strategija je prepoznala da je potrebno međunarodno djelovanje kako bi se efikasno djelovalo na ublažavanje klimatskih promjena. EU će stoga promicati pristupe prilagodbi na regionalnoj,  nacionalnoj i lokalnoj razini, s posebnim naglaskom na prilagodbu klimatskim promjenama u Africi i malim otočnim državama u razvoju. Dijalog i pružanje potpore partnerskim zemljama ima za cilj povećanje suradnje na području prilagodbe, bolje razumijevanje prepreka i izazova u trećim zemljama koji utječu na prilagodbu te promicanje akcija i dobrih praksi prilagodbe klimatskim promjenama. Osim toga, EU će pružiti potporu partnerskim zemljama u financiranju prilagodbe iz međunarodnih izvora, poput Zelenog klimatskog fonda i Fonda za prilagodbu te kroz suradnju s multilateralnim razvojnim bankama, financijskim institucijama i privatnim sektorom.

Komisija će o novoj Strategiji razgovarati s državama članicama na Vijeću za okoliš. Očekuje se da će se Vijeće složiti s zaključcima o strategiji kada se sastanu u lipnju 2021. godine.

Ažuriranu strategiju prilagodbe na klimatske promjene možete pronaći ovdje.

Izvori teksta:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://caneurope.org/european-commission-ups-its-game-on-adaptation-but-the-strategy-lacks-teeth-to-protect-societies-against-worsening-climate-change/
Izvor slike:
https://pixabay.com/photos/brussels-europe-flag-4056171/
Podijeli: