Video o važnosti izrade i provedbe lokalnog plana prilagodbe klimatskim promjenama

AdriAdapt – informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice, združeni je napor šest talijanskih i pet hrvatskih partnera s ciljem promicanja lokalne i regionalne otpornosti kroz razvitak baze znanja potrebne za utvrđivanje odgovarajućih opcija za prilagodbu klimatskim promjenama i pripadajuće planiranje.

Zbog sve izraženijih posljedica klimatskih promjena koje negativno utječu na stanovništvo i područja unutar i izvan gradova te na lokalna gospodarstva, projektom Adriadapt se želi pomoći gradovima duž jadranske obale u stvaranju dobrih i održivih strategija usmjerenih na jačanje otpornosti na klimatske promjene i pripremu na klimatske promjene.

Stoga je u okviru projekta izrađen promotivni video koji ukazuje na važnost izrade i provedbe lokalnog plana prilagodbe klimatskim promjenama za smanjenje ili čak sprječavanje rizika radi zaštite ljudi i njihove imovine diljem jadranske obale. Video je izrađen na hrvatskom i talijanskom jeziku te je napravljen prijevod na engleski jezik kako bi se zahvatila sve veća populacija u širenju informacija o važnosti utjecaja klimatskih promjena na lokalnim i regionalnim razinama obalnog područja Hrvatske i Italije.

Projektom Adriadapt povezali su se lokalni donositelji odluka sa stručnjacima i znanstvenicima iz Italije i Hrvatske, koji su zajedničkim snagama stvorili bazu znanja za prilagodbu gradova klimatskim promjenama. Cilj projekta je ojačati lokalne kapacitete za prilagodbu na klimatske promjene u jadranskoj regiji, kroz internetsku platformu koja sadrži smjernice, priručnik o mogućnostima financiranja prilagodbe na klimatske promjene, podatke, primjere iz prakse i alat za integralno planiranje prilagodbe za pomoć jedinicama lokalne samouprave u poduzimanju mjera i u izradi planova za povećanje otpornosti na klimatske promjene u gradskim i priobalnim područjima.

Set informacija dostupan je na web platformi o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice AdriAdapt, adriadapt.eu.

Podijeli: