Središnje mjesto za informiranje i edukaciju
o prilagodbi klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj.

Što je prilagodba klimatskim promjenama i zašto bismo trebali djelovati?

Prilagodba znači predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju mogu prouzročiti te iskorištavanje prednosti. Dobro planirana i rana primjena mjera prilagodbe može sačuvati živote i spriječiti materijalne štete. Zbog kompleksnosti klimatskih utjecaja, prilagodbu je potrebno strateški planirati na svim razinama upravljanja: lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Prilagodba klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini

Prilagodba klimatskim promjenama ovisi o razini informiranosti, spremnosti na promjene i uključenosti svih dionika u planiranje i provođenje prilagodbe na lokalnoj razini.

Novosti i objave