Intervju: Lokalni primjer prilagodbe klimatskim promjenama – Grad Koprivnica

Izradom Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), važnost prilagodbe klimatskim promjenama prepoznao je i Grad Koprivnica. Više informacija o samom primjeru dobre prakse te o klimatskoj politici Grada Koprivnice dao je Jurica Perko, voditelj razvoja poslovanja iz Regionalne energetske agencije Sjever.

 1. Prepoznajete li na području vašeg grada posljedice klimatskih promjena?

U posljednjih 20-ak godina na području grada Koprivnice mogu se primijetiti promjene koje mogu biti povezane s klimatskim promjenama. Sve su češći ekstremni vremenski uvjeti, a i promijenjen je raspored padalina što rezultira poplavama, naglim promjenama temperature te češćim olujama. Ne možemo sa sigurnošću reći da su to posljedice klimatskih promjena, ali ovakve nagle promjene se povezuju upravo s istima.

 1. Imate li izrađene planove prilagodbe klimatskim promjenama i/ili rizike klimatskih promjena imate integrirane u razvojnim strateškim i planskim dokumentima?

Grad Koprivnica nije obveznik izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19). U okviru Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka grada Koprivnice (SECAP) razrađeni su rizici klimatskih promjena i ranjivost grada te su predložene mjere prilagodbe s ciljem ublažavanja utjecaja klimatskih promjena.

 1. Na koji ste način podizali svijest o rizicima i utjecaju klimatskih promjena te mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama na području vašega grada?

Građani su također svjesni da se događaju promjene, a pogotovo oni koji su izravno pogođeni posljedicama klimatskih promjena. Zbog toga, građani prihvaćaju činjenicu da je potrebno i važno nešto promijeniti u ponašanju i dosadašnjim navikama. Grad Koprivnica podiže svijest građana o rizicima i utjecaju klimatskih promjena te mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama na način da organizira javne tribine za građane, potiče održivu gradnju, promovira korištenje vozila na čista goriva te uvodi ista u javni gradski prijevoz.

 1. Koji su primjeri dobre prakse provedeni na području vašeg grada i koji su u planu? Možete li u par rečenica opisati glavne postignute rezultate te gdje se mogu naći javno dostupni rezultati tih primjera?

Grad Koprivnica, kao pionir elektromobilnosti u Hrvatskoj, uspostavio je „car sharing“ sustav s električnim vozilima na razini Grada i gradskih poduzeća čime pokazuje građanima spremnost na promjene i važnost korištenja vozila na čista goriva. Osim toga, Grad je osigurao javnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila kako bi pružio građanima uvjete za prelazak na čista goriva. Poticajno je i to da je udio vozila koja koriste čista goriva u javnom gradskom prijevozu 100 %, a građanima je osigurana i infrastruktura dijeljenja javnih gradskih bicikala. U takvom obliku javnog gradskog prijevoza, osigurano je 60 klasičnih bicikala i osam stanica diljem grada, a tu je i dodatnih deset električnih bicikala. Važno je napomenuti i da je na području grada uređeno preko 70 kilometara biciklističkih staza.

 1. Koje mjere prilagodbe bi bile od najvećeg značaja za vaš grad?

Povećanje energetske učinkovitosti u stambenom sektoru prepoznajemo kao mjeru prilagodbe od najvećeg značaja jer izravno utječe na komfor građana. Grad se zalaže i za primjenu zelenih tehnologija i uspostavu zelene infrastrukture u sektorima poljoprivrede, voda i gospodarenja otpadom kako bi povećao otpornost grada na klimatske promjene. Tome je svakako doprinijela izgradnja novog reciklažnog dvorišta i podatak o tome da stanovnici Koprivnice razdvajaju i odvojeno prikupljaju više od 55% nastalog otpada.

 1. Postoje li neke pozitivne posljedice klimatskih promjena na području vašeg grada i kako se mogu iskoristiti?

Postoji niz pozitivnih posljedica klimatskih promjena. Blaže zime u gradu smanjuju zdravstvene probleme uzrokovane hladnijim vremenom. Zime bez puno snijega rezultiraju smanjenjem troškova za čišćenje ulica. Više temperature kroz kalendarsku godinu mogu utjecati na povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Više temperature također omogućuju dulju sezonu rasta, odnosno produljenje vegetacijske sezone nekih poljoprivrednih kultura, a više koncentracije ugljika pomažu u uzgoju usjeva i povećavaju produktivnost nekih kultura.

 1. Kako klimatske promjene utječu na gospodarski razvoj vašeg grada?

Teško je procijeniti utjecaj klimatskih promjena na gospodarski razvoj grada. Ekstremni vremenski uvjeti (suša, poplava, tuča) uzrokuju gubitak sirovina i veću ovisnost o uvozu za industrije, a pretežito za prehrambenu. Pad kvalitete drvne sirovine koja se koristi u drvnoj industriji, smanjit će količinu i kvalitetu gotovog proizvoda. Generalno, teško je razdvojiti utjecaj klimatskih promjena u odnosu na promjene u stilu življenja u posljednje vrijeme.

Korisne poveznice:

Poznato je da je Grad Koprivnica sklon inovacijama u smjeru održivog razvoja i već dugi niz godina aktivno djeluje na području energetike i klime s ciljem ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama što dokazuje niz provedenih projekata. Grad je član mreže jugoistočne Europe za održivu mobilnost CIVINET čiji je cilj prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti, a uz to potpisnik je i sljedećih europskih članstava:

 • Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju
 • ERRIN – European Regions Research and Innovation Network
 • ECF – European Cyclist’s Federation
 • ICLEI Europe – Local Governments for Sustainability
 • Energy Cities

Nastavak aktivne politike energetske tranzicije dokazuje konstantno djelovanje na području klime i energetike kroz aktualne projekte. Grad posebno ističe i uspostavu živućeg laboratorija za javnu rasvjetu i smart city rješenja – Living Lab Koprivnica gdje se susreću javna uprava, poduzetnici, akademija i građani.

Biografija autora:

Jurica Perko je magistar inženjer elektrotehnike i doktorand na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek. Zaposlen je kao voditelj razvoja poslovanja u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever, a od 2018. je na FERIT-u izabran u suradničko zvanje asistenta. Uz to, osnivač je startup tvrtke za proizvodnju punionica za električna vozila koje mogu biti integrirane u infrastrukturu javne rasvjete. Jurica iza sebe ima bogato iskustvo u pripremi i implementaciji nacionalnih i EU projekata povezanih sa klimom i energijom. Pohađao je nekoliko nacionalnih i međunarodnih edukacija iz područja obnovljivih izvora, gospodarenja energijom, rasvjete sa svjetlećim diodama (LED), sustava upravljanja i vođenja projekata. Isto tako, certificirani je stručnjak za mjerenje i verifikaciju učinka sukladno Međunarodnom protokolu za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP). Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova, analiza i studija. Član je Saveza za energetiku Hrvatske i Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE).

Izradi intervjua značajno je doprinio:

Dario Jembrek, dipl.ing.el., pročelnik službe ureda gradonačelnika

Izvor slike: https://koprivnica.hr/turizam/fotogalerija/
Podijeli: