Najava ponovnog otvaranja Poziva na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, točnije Specifičnog cilja 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) predviđena za ovaj Poziv iznose 75 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 200 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan projekt, može dodijeliti najviše 3 milijuna kuna. Uspješni prijavitelji projektnih prijedloga čiji će projektni prijedlozi biti odabrani za EU financiranje, odnosno po donošenju Odluke o financiranju od strane čelnika tijela PT1, moći će Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijeti neposredni zahtjev za sufinanciranje nacionalne komponente do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova odobrenih projekata.

U Republici Hrvatskoj nema dovoljno podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti i konkretnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koji su neophodni za planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, što je posebno važno za ranjive sektore identificirane u Sedmom nacionalnom izvješću: hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; energetika; turizam; zdravstvo) te za dva ”transverzalna” sektora (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima). Nastavno na gore navedeno, Republika Hrvatska objavom ovog Poziva podupire primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima. Stoga je svrha (cilj) ovog Poziva pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.

Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću identificiran kao:
• ranjivi sektor i/ili
• transverzalni sektor.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine dok je krajnji rok dostave projektnih prijedloga do 31. ožujka 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je na web stranicama eFondovi i strukturnifondovi.hr.

Pozivu pristupite putem sljedeće poveznice: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskih-promjena/.

Podijeli: