U suradnji Nastavnog zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i drugih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu održan je 3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane pod nazivom „Hrana, zdravlje i klimatske promjene“ na kojem je sudjelovalo 240 stručnjaka iz 16 zemalja. Raspravljalo se o utjecaju klimatskih promjena na kvalitetu hrane, utjecaju hrane na […]